EYS Politikamız

Gürkan Uluslararası Nakliyat İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sektörde öncü olmayı,

Bu amaç doğrultusunda;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
  • Kirliliği önlemeyi, atıkları azaltmayı ve enerji tasarrufu sağlamayı,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı, performansı ve hizmet kalitesini artırmayı,
  • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
  • Tüm çalışanlarımızda farkındalığı artırmayı,
  • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 yönetim sistemlerimizi bütünleşik bir şekilde yöneterek tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Genel Müdür